Werkwijze


Gezin Voorop biedt een zorgarrangement op maat. Dit betekend dat wij per gezin kijken welke hulpverlening dienend is voor het gezin. Het zorgarrangement bestaat uit ambulante ouderbegeleiding/coaching, specialistische individuele begeleiding/jongerencoaching (systemische werkmethodiek, waarin broers en zussen betrokken worden) en ambulante Systeemtherapie. Deze wordt afhankelijk van de zwaarte ingezet. De begeleiding vindt in het gezin plaats en de directe betrokken omgeving.

 

Coaching op ouderschap is een vereiste. Als ouder heb je de regie over je gezin en haar omgeving, het versterken van je ouderschap begint bij jezelf als mens. Door groei en ontwikkeling hierin worden automatisch ouderschapsprocessen in huis verbeterd. 

Stap1. aanmelding

Laat een bericht achter via het online contactformulier, we nemen binnen 1 werkdag contact met je op om de mogelijkheden van onze dienstverlening te bespreken.

Indien er sprake is van een scheiding, dan is er de mogelijkheid ouders apart te begeleiden.

Stap 2. het intakegesprek

Indien je onze hulp wilt inzetten is een gesprek met het wijkteam of jeugdteam van je gemeente een volgende stap voor de financiering. Uiteraard ondersteunen wij je hierbij indien gewenst.

 

GezinVoorop werkt vaak middels een PGB binnen de jeugdwet. Dit betekent dat u niet zelf voor de kosten van de begeleiding opdraait. Een PGB geeft de ouder de keuze de zorg zelf in te richten met een zorgverlener zoals GezinVoorop. Bij het wijkteam van uw regio of de gemeente kunt u een PGB aanvragen. Meer informatie over een PGB is te vinden op de website www.pgb.nl van Per Saldo. Daarnaast kan de gemeente ervoor kiezen de zorg bij GezinVoorop in te kopen indien een PGB niet wenselijk is. Dit is bespreekbaar.

Stap 3. start begeleiding

Bij de start van de begeleiding ontvang je een gezinsmap, hierin kan je alles wat we in het gezinstraject beschrijven, verzamelen of uittekenen archiveren. Zo hou je zelf ook de groei en ontwikkeling bij. De eerste periode zal vooral in het teken staan van kennismaking, een relatie opbouwen met elkaar waar vertrouwen en veiligheid is, luisteren en samen observeren. Ondertussen zal er naar het tempo van jou gezin worden gestart met de veranderprocessen binnen de gestelde doelen. Tussentijds volgt een evaluatie gesprek over de voortgang van de begeleiding en zullen mogelijke nieuwe doelen of aanpassingen van doelen verwerkt worden. Indien blijkt dat de begeleiding van GezinVoorop niet voldoende is, zal er ten alle tijden in overleg met jou worden doorverwezen. In een aantal gevallen kan ook dan de ouderbegeleiding gewoon doorgaan.