Ambulante systeem begeleiding

Als ouder van een kind met gedragsproblematiek kan de opvoeding zwaar en zeer stressvol zijn. Je komt er als ouder niet meer uit en lijkt de grip op je kind of je gezin volledig te verliezen. Het is dan een hele stap om hulp te vragen en als dit eenmaal is gelukt moet je ook nog veel regelen en rijden om het allemaal voor elkaar te krijgen. De kans is groot dat je als ouder zwaarbelast raakt. Zeker wanneer je de verantwoordelijkheid draagt of een zorgintensief kind, meer dan één kind of alleenstaande ouder bent. En zo start een vicieuze cirkel van ‘overleven’. 

 

We zijn er om jou te helpen de basisrust weer terug te brengen in je gezin. We kijken samen naar gezinsdynamieken in huis, stressfactoren in het gezin, overprikkeling en communicatie. En gaan samen de uitdaging aan naar het gewenste veranderproces.

De ambulante begeleiding inclusief ouderschapscoaching met specialistische kennis over Autisme, aanverwante gedragsproblematiek en trauma vindt thuis plaats in de directe omgeving.

Schroom niet om ons te bellen, wij begrijpen de situatie!

Het is onze missie om jou als ouder te VERSTERKEN, ZICHTBAAR te houden en te coachen op verschillende levensgebieden en/of het hulpverleningsproces van je kind, waardoor jij de REGIE HOUDT over de groei-, ontwikkel- en verwerkingsprocessen waar je met je  GEZIN doorheen gaat. 


Hoe werken wij

GezinVoorop biedt Ambulante Intensieve Systeembegeleiding voor gezinnen die te maken hebben met complexe problematiek, zowel in het gezin als andere levensgebieden. Ons Multidisciplinair team bestaat uit een:

  • Oudercoach gespecialiseerd in Trauma, autisme en gezinsdynamieken en voert meestal ook casusregie.
  • Kind- en jongerenbegeleider 
  • Systeemtherapeut 

In alle casussen is een Orthopedagoog betrokken en Supervisor.


Stap 1. Je belt ons of vult het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Stap 2. Intake, wij komen bij je thuis op een moment dat het voor jou uitkomt en brengen samen de hulpvragen in beeld.

Stap 3. Na inventarisatie van de hulpvragen doen we je een aanbod vanuit maatwerk binnen onze mogelijkheden.

Stap 4. Vanuit het wijkteam wordt besloten of de gevraagde hulp en het maatwerk wat wij bieden wordt toegekend middels een PGB.

Stap 5. Kennismaking met jou als ouder als de andere gezinsleden

Stap 6. Middels een Doelenplan plannen we samen wanneer de hulpverlening plaatsvindt, wij zien hierin flexibel.

Stap 7. Na 6 tot 8 weken volgt een evaluatie van de doelen en kijken we of deze moeten worden bijgesteld, aangepast of uitgebreid.

 

Onze gezinstrajecten zijn langdurig van aard. Dit betekent dat 1 jaar het minimum. We trachten bij gezinnen met complexe problematiek en trauma een vorm van levensloopbegeleiding te bieden.


Specialistische Logeerbegeleiding

Bij Specialistische Logeerbegeleiding slaapt de jongere of het kind bij de professional thuis voor een langdurige periode op bepaalde dagen van de week, zodat er thuis meer basisrust ontstaat.

Ons innovatieve Jeugdzorgdienst is Specialistische Logeerbegeleiding door een professional. We zien de huidige problematiek binnen het Jeugdzorgsysteem. Instellingen sluiten massaal wegens wanbeleid. Lange wachtlijsten voor specialistische behandeling en ga zo maar door. De kinderen en ouders zijn hier de dupe van. Zonder de juiste behandeling en BASISRUST thuis blijven gezinsleden in de overleefstand. Voor ons als ambulante hulpverleners is dit niet vol te houden, laat staan voor het gezin. Om dit grote gat te vullen zijn we sinds vorig jaar Oktober (2019) succesvol gestart met het aanbieden van Specialistische Logeerbegeleiding. De Jongeren- of kindbegeleider fungeert als hechtingsfiguur en blijft dicht bij de jeugdige staan. Door het vertrouwen wat er ontstaat is het mogelijk de jeugdige in 'thuis' bij de professional op te nemen. De Jeugdige 'normaliseert' bepaalde levensgebieden en blijft onderdeel van de maatschappij. Daarnaast is er liefde, geduld en verbinding. De gevoel van veiligheid groet waardoor er t.z.t. ruimte is voor behandeling en de kans van slagen behandeling groter is.

De Specialistische Logeerbegeleiding is onderdeel van de intensieve ambulante systeembegeleiding. Als Team creëren we letterlijk een HOLDING ENVIRONMENT rondt het gezin.


Onze visie

We geloven dat een positieve benadering de mensen waar wij de hulp aan bieden helpt om hun zelfvertrouwen te vergroten en zich veilig genoeg te voelen om een veranderproces aan te gaan. Samen met ouders werken we aan de hulpvragen van het hele gezin. We zijn steunfiguren voor het gezin en creëren op die manier een "holding environment" rondom het gezin die het gevoel van veiligheid vergroot. In kleine stapjes maken we ruimte voor ieder gezinslid om vanuit autonomie te verbinden met de ander. Vanuit de Oudercoaching wordt de krachten en talenten van ouders zichtbaar. Door vanaf het begin van het traject de ouderpositie te versterken en vanuit ouderperspectief de situaties te benaderen, wordt ook de ouder gezien en erkend in het eigen persoonlijke stuk. Ook geven we ouders belangrijke handvatten uit het theoretisch model van Alice van der Pas, die erop gericht is  ‘buffers’ in te zetten en te versterken om tegenslagen en moeilijke omstandigheden als gezin te doorstaan.

Het team