GezinVoorop

Welkom!

Bij Gezinvoorop zijn we gespecialiseerd in het coachen en begeleiden van ouders die te maken hebben met complexe gezinsproblematiek. Ook bieden wij Intensieve Ambulante begeleiding aan gezinnen waarbij er dreiging is van uithuisplaatsing van een kind en/of de veiligheid onvoldoende geborgd is.

Wij geloven dat als we naast ouders gaan staan en als hulpverleningsteam een Holding environment creëren rondom het (kwetsbare) gezin, er ruimte ontstaat, de veiligheid groeit, maar ook het gevoel van veiligheid hersteld, zodat er echt weer gewerkt kan worden aan persoonlijke doelen, drives en het versterken van veerkracht binnen het gezin om staande te blijven en de weg naar herstel te vinden.

 

Wat kan je als ouder verwachten van Ouderschapscoaching

Deze vorm van coaching en/of begeleiding gaat helemaal over jou als ouder en alle processen waarmee jij te maken hebt! Jouw persoonlijke stukken, je blokkades, maar ook wat jij nodig hebt als ouder, wat werkt er voor jou! 

Lees meer over hoe Ouderschapscoaching jou gaat helpen dé ouder te zijn die je graag wil zijn voor je gezin, in je partnerrelatie als ouders, maar ook voor alle partijen waar je mee te maken hebt. 


Ouderschapscoaching versus hulpverlening

Ouders coachen in hun ouderschap is één van de pijlers binnen onze organisatie. We vinden het belangrijk dat ouders gezien worden in het hulpverleningsproces van hun kind. Zij zijn de uitvoerders in het gezin, de hulpvragers, de kapiteins op het schip. Juist ouders hebben  ondersteuning en coaching nodig op hun eigen stuk, het ouderschap! We kunnen nog zoveel opvoedtips en vaardigheden aanleren, maar als de ouder zich 'van binnen' niet okay voelt, vaak zwaarbelast is en zich niet gehoord, gezien en begrepen voelt, maar er aan de andere kant wel een verwachting is dat deze zelfde ouder beschikbaar is, congruent is en volledige controle heeft over zijn/haar emoties en gedrag om alle opvoedtaken goed uit te voeren, dan gaan we voorbij aan alle ouderschapsprocessen. Dit is juist een belangrijk stuk binnen het gezinssysteem waar de problematiek plaatsvindt.

 

Impact van Ouderschapscoaching:

  • Door coaching op ouderschapsprocessen beïnvloedt de ouder het gezinssysteem op een positieve wijze.
  • De veerkracht binnen het gezin wordt versterkt
  • De ouder leert bewust te zijn van eigen processen
  • De ouder leert en versterkt zijn/haar reflectievaardigheden
  • De ouder leert hoe hij/zij goede bruggen kan slaan met de ander, ook als er een verschil in visie is
  • De ouder leert adequaat emoties te reguleren omdat er bewustzijn is op een diepere laag
  • De samenwerking met ouders wordt versterkt
  • De ouder ervaart wederzijdse betrokkenheid op een positieve wijze
  • In  Gezinsraportages en verslagen ontstaat er ruimte voor de doelen op ouderschap 

 

Kortom, genoeg redenen om je te specialiseren tot Ouderschapscoach en de impact in gang te zetten binnen kwetsbare gezinnen!

 

De specialisatie tot Ouderschapscoach

Het kennen van de psychologie van ouderschap is 1 van de voorwaarden in het werken met ouders. Maar een even belangrijk deel is hoe we als professionals omgaan met ouders, ons beeld bij goed ouderschap en onze eigen persoonlijke triggers in het werken met ouders. Omdat ouderschap de ouder kwetsbaar maakt bij gezinsproblematiek zal je vaak veel weerstand tegenkomen in je werk. Boze ouders, verdrietige ouders, ouders die 'nooit' meewerken of hun afspraken niet nakomen. Er zijn genoeg redenenen te verzinnen voor die ouder om dit gedrag in te zetten. Die persoonlijke redenen en de processen daarachter is een werkgebied voor de ouderschapscoach. Want juist de angels eruit weten te halen en samenwerking met ouders te kunnen herstellen, verbeteren en versterken is wat we graag willen. Wat nodig is van professionals is een andere aanpak! En dat begint bij veel 'innerwork' waardoor jij jezelf als instrument leert in te zetten en het coachen en begeleiden van ouders je zo veel minder energie kost. Sterker nog, doordat de samenwerking beter verloopt en er resultaten zijn die het ouderschap versterken en het gezinssyteem positief beinvloeden ervaar jij ook veel meer succesmomenten in je werk. Je 'why' waarom je dit werk ooit bent begonnen staat weer voorop. Jou autonomie wordt vergroot en je veerkracht versterkt. Dat is ook de energie die je uiteindelijk zal gaan overdragen aan ouders waarmee je werkt.

 

We need more of YOU!

De specialistische Training tot Ouderschapscoach leert je om ouders vanuit verbinding en met behoudt van eigen autonomie, impactvol te coachen en begeleiden op het eigen (ouderschaps)proces, waardoor er daadwerkelijk een positieve verandering plaatsvindt in het gezin, de ouder zich gesterkt voelt en juist vanuit die krachtige positie de uitdagingen binnen het gezin aangaat en regie houdt over de processen daaromheen. 

Je leert kijken naar de Ouderschapsprocessen die 'onzichtbaar' meespelen in ieder gesprek die je voert met een ouder, wat je invloed als professional daarop is en hoe jij op een goede manier kan aansluiten op de ouder. Aan de hand van het theoretisch kader van Alice van der Pas, het welbekende BUFFERSCHEMA laten we zien wat er op verschillende vlakken met de ouder gebeurd en hoe jij als professional de ouder hierin kan versterken. Een ander proces wat AAN gaat op het moment dat je met ouders werkt is je EIGEN stuk. Ouders coachen en begeleiden vraagt ook veel van jezelf.

In verbinding met ouders

Het is dé kunst van Jeugdzorgprofessionals en Coaches  om in verbinding met ouders te blijven en ouders impactvol te coachen en begeleiden. Dit betekent dat je de autonomie van de ouder vergroot, waardoor de ouder minder stress ervaart en jullie samen kunnen werken aan solide relaties die een positieve invloed hebben op het gezin en de veerkracht vergroten. Daarvoor is het nodig dat ouders aan zichzelf werken en ruimte krijgen om te werken aan het vergroten van de reflectie vaardigheden zodat zij altijd zicht houden op het eigen handelen, maar ook de juiste taakverdeling en balans thuis kunnen creëren. Dit is de start van herstel in gezinnen.

"Herstel in gezinnen begint bij goede hulpverlening voor ouders" 

Verandering van gemeentelijk beleid

Veel gemeenten hanteren beleidstermen zoals "de ouder weer in zijn/haar kracht zetten" het is een mooie term, maar wordt in de praktijk nog veel te weinig vorm gegeven. Ouderschapscoaching moet onderdeel worden van elk hulpverleningstraject van het gezin. Dan pas maken we als maatschappij impact in de jeugdzorg. Ook voor Advies kunt u bij ons terecht. Wij denken graag mee!


Neem nu contact met ons op!

We zijn bereikbaar voor zowel de ouder als de professional. Jij als ouder mag altijd rechtstreeks contact met ons opnemen en je hulpvraag voorleggen. We staan je graag te woord en denken met je mee in een oplossing.

 

Professionals en Organisaties

Ook professionals of organisaties kunnen contact opnemen voor een hulpvraag op het gebied van Ouderschapscoaching.


Maandag 1 april 2021 gaat de Ouderschapsacadamy Online!